• Anders Minge

Kirurger frykter for pasientenes sikkerhet

Dårlig bemanning er en fare for pasientenes sikkerhet, mener assistentlegene på SUS. De rekker ikke over alle oppgavene på vaktene.