Rådmannen fraråder sykehussalg

Det er mer lønnsomt å pusse opp Sandnes sykehus enn å bygge et nytt eldretilbud et annet sted, mener rådmann Tore Sirnes.