• Jan Tore Glenjen

Vagleleiren reddet

Etter alt å dømme blir ikke Vagleleiren i Ganddal nedlagt som skolesenter likevel.