Politiet vil ha avklaring rundt ansvar for pasienter