• Det er oppdaget E.coli-bakterier i drikkevannet på Storhaug. Stavanger kommune ber alle beboere i bydelen koke vannet til ny bekjed blir gitt.

Kok drikkevannet på Storhaug