• Google maps/Helge Fredheim

Trafikkulykke ved Solastranden