• Jan Tore Glenjen

Stavanger-sykepleiere streiker fra fredag