Holmen oppretter lokalt mannspanel

Gunnar Holmen vil snakke distriktsmannens sak i det nye mannspanelet til Karita Bekkemellem.