• Signe Christine Urdal

Tilstanden alvorlig for 63-åring