• Trude Lea

20 kroner ekstra uten togbillett

Fra 5. mai kan det koste deg 20 kroner ekstra hvis du ikke har gyldig billett før du stiger på toget.