• Jarle Aasland

Kranfører ble truffet av to tonns vegg