– Rennesøy kan få storkommune på glid

Vesle Rennesøy med 4000 innbyggjarar kan bli kommunen som får snøballen til å rulla og storkommunen på Nord— Jæren til å bli ein realitet, meiner Rennesøy-ordføraren.