Full skjering mellom Risa og Hå kommune

Etter ein vinter full av usemje mellom Risa og Hå kommune, kallar Risa Hå-rådmannen for vinglete.