Den nye Dale-bydelen

— Slik skal det i alle fall ikke bli, var politiker- kommentaren, da Mette Moen presenterte mulig- hetene for utbygging på Dale. 3000 boenheter ser Dale Eiendom for seg, en gang i framtida.