Orstadbyen 30 år etter

Bybåndet sør. Merk deg først som sist det nye begrepet for grensetriangelet mellom Sandnes, Klepp og Time.