• Lars Idar Waage

Vil servere på fisketorget

Vassøy Krabbe ønsker å gi fiskehallen i Vågen en ny giv og har søkt kommunen om å få plassere bord og stoler inne i lokalet.