• Bioforsk/Bonsak Hammeraas

Potetbøndenes skrekk påvist i Hå