- Jæren trenger mer knust fjell

På grensen mellom Sandnes og Time — mellom Møgedal, Kalberg og Åsland - planlegges et pukkverk med ressurser nok for kanskje 100 års uttak. Men interesse- konfliktene er mange i området.