• Svein Kjetil Rønnevik vil klage på vedtaket i Strand kommune om å nekte treplanting på disse markene i Botnehagen. ( Tor Inge Jøssang

Skogbrukssjef må fjerne trær

Skogbrukssjefen i Strand må fjerne valbjørk og juletrær han har plantet i Botnehagen.