• FOTO: Jone Østebø

Stavanger trenger minst 80 nye førskolelærere