– Sei farvel til våpna

Oppmodinga kjem frå lensmann Rolf Kant i Rennesøy på våpenamnestiet siste dag.