• Karpefisk som er satt ut her i Rævurstjørna kan i verste fall spres og true laks og annet naturlig liv i elver og vassdrag i et stort område. Pihlstr m

Asiatiske karper kan true lokale vassdrag

En rekke koikarper er ulovlig satt ut Rævurstjørna ved Kinnarvåg sørøst for Sirevåg. Fylkesmannen kaller det miljøkriminalitet og frykter spredning til andre vassdrag.