• Tines strategi for å øke fettinnholdet i melk er i ferd med å bli overoppfylt. Det betyr mer norsk smør. I tillegg melker svært mange av landets i øyeblikket rundt 240.000 melkekyr mer. Kristian Jacobsen

Nå kan Dagros gi nok smør til folket

Endret fôring og andre tiltak gjør at Dagros nå gir mer og feitere melk. Fettøkningen tilsvarer cirka 1,5 millioner kilo meierismør per år. Importen i 2012 var på 1,9 millioner kilo.