Glad for å sleppa eit liv som gjeldsslave

Ståle Halsne er både glad og svært letta over at det ikkje vil bli reist noko erstatningskrav mot han frå Hjelmeland Sparebank eller forsikringsselskapet si side.