• Kontrollsentralen i Stavanger kan bli lagt ned innen 2016. Anders Minge

Kontrollsentralen på Sola kan bli lagt ned

Avinor vurderer å legge ned kontrollsentralene på Sola og i Bodø. På Sola kan 55 arbeidsplasser ryke.