• Det blir stadig innført røykeforbud på nye steder. det neste kan bli forbud mens du venter på buss, tog eller andre offentlige transportmidler. Scanpix

Røykeforbud på bussholdeplassen?

Stavanger har flere forslag til skjerping av den nye røykeloven, som nå er ute på høring.