• Haukungene blir firt ned i en bøtte for å ringmerkes. Pål Christensen

Halvparten av hekkeområdene står tomme

Denne uken fikk tre hønsehaukunger i Klepp ring rundt foten. Men flere hekkelokaliteter på Jæren står tomme etter den kalde vinteren.