• Den nye brua vil forhåpentligvis gjøre busshverdagen lettere på Forus.

Kolumbus har klokkertro på ny bru

Mandag 1. juli åpner den nye kollektivbrua over Motorveien på Forus. Da blir alt meget bedre, tror Kolumbus.