• Kommunen la seg flat og beklaget da anbudskonkurransen for nytt boas måtte avlyses. Fra venstre rådgiver Ivar Strand, rådmann Bodil Sivertsen, ordfører Stanley Wirak og kommunaldirektør levekår, Elin Selvikvåg. Nå blir det ekstern granskning av prosessen. Ove Heimsvik

Sandnes ber om å bli gransket

Rådmann Bodil Sivertsen ba formannskapspolitikerne i Sandnes si ja til ekstern granskning etter anbudsrotet rundt byggingen av nytt bo— og aktivitetssenter. Hun fikk enstemmig respons.