• Rådmannen mener at Lunde skole på Hundvåg på sikt bør bli ren ungdomsskole. Men inntil videre må den være 1–10-skole, fordi det er så mange elever på barnetrinnet. Jarle Aasland

1–10-skolene er på vei bort

I dag har Stavanger fem skoler med elever fra 1. til 10. trinn. Om få år kan alle disse være rene barne— eller ungdomsskoler.