Pris til friskuser fra Hjelmeland

Dagliglivet leves gjerne i en tynn tråd, festet i en bratt fjellvegg. Nå får de Hjelmelandsprisen.