Gunnar Eiterjord slutter

Gunnar Eiterjord slutter som fylkessamferdselssjef. Nå skal han bli prosjektleder for Eiganestunnelen.