• Politibetjent Frode Didriksen ledet kontrollen ved fylkesgrensen i sør. Hans E.H. Jacobsen

28 slapp med forelegg

60 km-sonen på E 39 fra Sirnes til fylkesgrensen ved Lundevatnet er svært godt skiltet. Likefullt kjørte 28 bilister for raskt i dag.