• Et tog av denne typen merket med «Nærbø» gikk til Kristiansand, uten at passasjerene som skulle på i Sandnes ble informert på engelsk over høyttaleranlegget om endringen. Dermed ble ni passasjerer stående igjen da toget gikk. Pål Christensen

Ni ble stående igjen da Kristiansand-toget var merket «Nærbø»

Flere passasjerer mistet 19.45-toget til Kristiansand. Årsaken var at NSB hadde satt inn et lokaltog som var merket «Nærbø».