• Lasse Lokøy og Marius Bjørkeland på Ullandhaug vil velge sunn mat på eksamen selv om de kunne tatt med snop og brus. Anders Minge

Hva er best eksamensmat?

Noen ungdomsskoler i Stavanger tillater snop på eksamen, andre forbyr sukker og knitremat.