• Allerede i 2010 ble denne skissen til et Altona Boas laget - her sett fra Gandsfjorden der industrieiendommene til O.C. Østraadt AS og kommunen ligger i dag. Bo- og aktivitetssenter skulle huse 105 sykehjemsplasser og 45 leiligheter. Kurt Wathne

Sandnes avlyser nytt boas

Tre av fem søkere ble avvist i kommunens anbudskonkurranse for nytt bo— og aktivitetssenter (boas) med 61 sykehjemsplasser i oktober i fjor. Nå blir hele konkurransen avlyst.