Rogalands oljefyr-regnskap

I Naturvernforbundets undersøkelse, svarte 10 av Rogalands 26 kommuner. 3 kommuner svarte ja på spørsmål om de har et register over nedgravde oljefyringstanker på over 3200 liter, slik forurensingsloven krever.