• At pasienter sendes hjem uten fullstendige medisinlister og nødvendige resepter, "kan medføre risiko for alvorlige hendelser og fare for brudd i den iverksatte behandlingen" heter det i evalueringsrapporten fra samhandlingsutvalget mellom SUS og kommunene. Lars Idar Waage

SUS får stryk

Avtalepunkt brytes. Eldre skrives ut for tidlig. Rapporten med nødvendige pasientopplysninger kommer ofte lenge etterpå og er mange ganger ufullstendige, noe som er en fare for pasientsikkerheten.