• M44 kan med ny sentrumsplan planlegge nye boliger og næringslokaler fra Bryne mølle (foran til venstre), langs elva, over Felleskjøpets butikk og videre over P-plassen. Jon Ingemundsen

To boligtårn kan bli Brynes nye port

Eierne av M44 får ikke bygge høyhus som et nytt landemerke på kornsiloen ved Bryne mølle, men kan gå videre med planene for mer enn 100 nye boliger i nye bygg over dagens parkeringsplass.