– Kjellere fulle av vann

Sprukket vannledning i Sandnes.