• Iselin Nybø (V) nestleder i oppvekststyret: - Når vi vet at den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læringsutbytte er lærernes kompetanse, er dette bekymringsverdig. Carina Johansen

25.463 timer med lærer uten godkjent utdanning

Skoleåret 2012/2013 vil det være ansatte uten godkjent utdanning som underviser i 25.463 timer i grunnskolen i Stavanger. Dette er planlagt. I tillegg kommer vikarbruk som følge av sykdom etc.