• De ordinære billettene til neste års russetreff i Kongeparken ble utsolgt på 25 sekunder.

Bare flypass igjen til russetreffet

De ordinære billettene til neste års russetreff i Kongeparken ble utsolgt på 25 sekunder.