• Helene Barkved utelukker ikke at hun engasjerer seg i Sandnes-politikken. Tor Inge Jøssang

Dropper Ryfylke, velger Sandnes

Helene Barkved, gruppeleder i Strand Høyre og nestleder i Rogaland Høyre, flytter til Sandnes og søker permisjon fra kommunestyret.