• Ryddingen av trærne begynte på mandag, og skal være ferdig i løpet av uken. Magnus Nødland Skogedal

- Jernbaneverket ødelegger bomiljøet

Jernbaneverket fjerner trærne som har gitt Egil Landfald og naboene støyskjerming fra passerende tog.