• Norges største rugeri for verpehøns kan bli selvforsynt med strøm, hvis Nils Steinsland får godkjent søknaden iTime kommune. Jarle Aasland

Fotball-leder vil bygge vindmølle

Han har mange baller i lufta. Styrelederen i Bryne fotballklubb produserer 75 prosent av alle verpehøns i Norge. Nå vil han også bli sin egen strømprodusent.