Sand og grus blir snart mangelvare

Fjellmineraler, særlig sand og grus, er en begrenset ikke-fornybar ressurs. Snart må knust stein erstatte dagens løsmasser til byggeformål.