• file613ezmko5ue1mtrhgft[1].jpg

Tillitsvalde visste ikkje at rådmannen må gå

Tysdg er det kalla inn til ekstra kommuenstyremøte i Hå. Der skal rådmannssaka opp.