Nordsjørittet diskriminerer

Hvordan kan Nordsjørittet være for alle når det er tillatt med kross-sykler?