• Brannmannskapene jobbet videre med slukkingsarbeidet lenge etter at brannen var under kontroll. Ronny Hjertås

Brannen i Stangeland Mølle er under kontroll

Brannvesen og politi rykket ut til Stangeland Mølle i Sandnes med alt disponibelt mannskap. En møllearbeider skal være sendt til sykehus med mulige røykskader.