Fikk selvtillit og fast jobb

«Vilje viser vei»-prosjektet gir personer med psykiske lidelser jobbhjelp. I år har til nå 188 personer vært innom 11 ulike tiltak.